"De Rietlanden" is een protestants-christelijke basisschool waar we samen op weg gaan met ieders eigen aardigheden.

Ieder mens, dus ook ieder kind, is uniek. De aandacht voor het individuele kind staat voorop. Wij houden rekening met verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling. Wij willen vanuit onze Christelijke identiteit bewust uitdragen door dagelijks hier aandacht aan te besteden.

Wij willen binnen ons beleid zorg dragen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan de groepen en mede ons onderwijs zo inrichten dat het mogelijk is om kinderen met leer- en of opvoedingsmoeilijkheden in eerste instantie binnen de eigen groep te kunnen helpen.


KWALITEIT

Als school monitoren we op diverse manieren of we de kwaliteit leveren die we willen leveren.
Daarbij gaat het om de ontwikkeling van de kinderen in de breedste zin van het woord.
We brengen daarom zelf vorderingen in kaart, checken met regelmaat of we nog doen, wat we zeggen te doen.  Soms intern binnen het team, maar ook samen met ouders of kinderen door enquêtes of in gesprek. Daarbij houden we onszelf dus tegen het licht op allerlei terreinen in de school.
Daarnaast leggen we ook verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Spirit en de onderwijsinspectie.
Op diverse manieren is tegenwoordig ook op internet te zien hoe scholen ervoor staan. Hieronder treft u een tweetal voorbeelden aan:

  1. Op deze site; https://www.vensters.nl geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. De site is in ontwikkeling en wordt de komende maanden verder uitgebreid, bijvoorbeeld met informatie over ouder- en leerling tevredenheid, onderwijstijd en schoolklimaat & veiligheid.
  2. De directeur is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). https://www.schoolleidersregisterpo.nl/home Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.
    Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich her-registreren.