"De Rietlanden" is een protestants-christelijke basisschool waar we samen op weg gaan met ieders eigen aardigheden.

Ieder mens, dus ook ieder kind, is uniek. De aandacht voor het individuele kind staat voorop. Wij houden rekening met verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling. Wij willen vanuit onze Christelijke identiteit bewust uitdragen door dagelijks hier aandacht aan te besteden.

Wij willen binnen ons beleid zorg dragen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan de groepen en mede ons onderwijs zo inrichten dat het mogelijk is om kinderen met leer- en of opvoedingsmoeilijkheden in eerste instantie binnen de eigen groep te kunnen helpen.